Genetikk

 

Genetikk er gøy. Skikkelig gøy! 

Mange opplever det som vanskelig og eit stort kapittel å få på plass. Det er ikkje det. Der er nokre få reglar. Greier ein å putte ting i rett bås, så er det ikkje så mange reglane å lære seg. 

Egentlig er det i store trekk kun tre ting ein må ha på plass. 

Korleis arvar dominant? Recessivt? Og kjønnsbunden? 

Kan ein det, og kan lærer seg kva den einskilde mutasjon sin arv er, då har ein knekt koden. 

 

Når det gjeld den teoretiske fordelinga i ulike parsamensettingar, vil eg absolutt anbefale å å gå inn påwww.undulater.no  eller via linken; http://undulater.no/viewforum.php?f=44

Som litteratur hadde eg ikkje ville vore utan boka til Curt af Enehjelm " Den store undulatbog". Den er gammal, men like aktuell, og ikkje minst, lettlest.

For den som vil fordjupe seg vidare i genetikken, er Palle Frejvald "Alt om undulater" også ei veldig grei bok. 

 

I undertrådane finn du ei lita oppsummering om det viktigaste å kunne for å kunne forstå genetikk. 

Det er også sett opp ein heilt enkel formel på korleis dei arvar.