FBC og kombinasjonar

Ein gråvinge kombinert med ein lysvinge gir FBC-greywing. Dette har eg kjend til i nokre år. Men, eg har vore på jakt etter det vidare oppsettet og forståelsen av kva skjer når ein kombinerar ein FBC-G i lag med ein lysvinge eller ein gråvinge?

Eg kom bort i dette hos Tico og Storesøster som er i hekk, og det eg trudde eg såg på ungane i første runde, samstemmer med teorien. 

Tico er eg ikkje tvil om. Han er er ganske så sikker på er FBC-greyving. Storesøster blei oppgitt til å ver lysvinge. Eg har tenkt gråvinge, men eg har ikkje vore sikker. 

Opplevelsen av ungane var FBC på den eine, gråvingar på to av dei og så lurte eg på om den siste var lysvinge. Men, eg trur at nr 1 og 4 er FBC-greywing og nr 2 og 3 gråvingar og at mor er gråvinge. Då samstemmer teori og praksis. 👍

Det var også så flott å bli minna på at ein fugl har berre to alellar av eit gen, så når ein lysvinge og gråvinge slår seg saman til ein FBC, så er der rett og slett ikkje plass til fleire på det genet.  

Det er berre så kjekt å få det teoretiske som ligg bak på plass!

Teorien fann eg her: http://undulaatit.net/varimuunnokset/tharmaasiipi.htm


Google er ikkje så veldig god på å oversette finsk, og eg kan ikkje finsk, men eg trur oppsettet skal ver nokonlunde rett. 
dil gw = grå vinge 
dil cw = lysvinge
dil =  skyggevinge
DIL = ikkje-grå vinge eller lysvinge, men f.eks NT, opalin, broka osv. 

FBC X FBC

      (Dil gw / dil cw) X (dil gw / dil cw)

 

dil gw

dil cw

dilgw

dil / dil gw gw

dil / dil cw gw

dilcw

dil / dil cw gw

dil / dil cw cw

 

Ungar:

50% FBC (dil gw / dil cw)

25% Gråvinge (dil gw / dil gw25% Lysvinge(cw dil / dil cw)

25% Lysvinge(cw dil / dil cw)


FBC X Lysvinge:

(Dil gw / dil cw) X (cw dil / dil cw)

 

dil gw

dil cw

dilcw

dil / dil gw gw

dil / dil cw cw

dilcw

dil / dil cw gw

dil / dil cw cw

 

Ungar:

50% FBC (dil gw / dil cw)

50% Lysvinge (cw dil / dil cw)Andre eksempel på ei krysning mellom: 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Foreldre: 


FBC-greywing (dil gw/dil cw) X  Gråvinge (dil gw/dil gw) 

Ungar:


50% Gråvingar (dil gw/dil gw) 
50% FBC-greywing (dil gw/dil cw) 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Foreldre: 


FBC-greywing (dil gw / dil cw)  og Normal /grå vinge (DIL / dil gw) 

Ungar:


25% FBC-greywing (dil gw / dil cw) 
25% Gråvininge (dil gw / dil gw) 
25% Normal / lysvinge (DIL / dil cw) 
25% Normal / grå vinge (DIL / dil gw) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Foreldre: 


FBC-greywing (dil gw/dil cw) X Normal/lysvinge (DIL/dil cw) 

Ungar: 


25% FBC-greywing (dil gw/dil cw) 
25% Lysvinge (cw dil/dil cw) 
25% Normal /grå vinge (DIL/dil gw) 
25% Normal/ lysvinge (DIL/dil cw) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Foreldre: 


Gråvinge (dil gw/dil gw)  X  Normal/Lysvinge (DIL/dil cw) 

Ungar: 


50% Normal/gråvinge (DIL/dil gw) 
50% FBC-greywing (dil gw/dil cw) 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _


Foreldre: 


Gråvinge (dil gw/dil gw)  Lysvinge(cw dil/dil cw) 

Ungar: 


100% FBC-greywing (dil gw/dil cw) 


_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Foreldre: 


Gråvinge/skyggevinge (dil gw/dil)  X Lysvinge/skyggevinge (cw dil/dil) 

Ungar: 


25% FBC-gråvinge (dil gw/dil cw) 
25% Gråvinge/skyggevinge (dilgw /dil) 
25% Lysvinge /skyggevinge (cw dil/dil) 
25% skyggevinge (dil/dil)