24. jul, 2017

24 juli.

Når ein har vore ute å reist ei veke, er det mykje som må takast igjen når ein kjem heim. Vanlegvis kostar eg rusk nokre gongar i veka, så det blei rydde og vaskedag i dag. 

Nokon fulgar har no flytta langt nord i Trøndelag, der dei får det veldig bra.

Det har vore svært mange henvendelsar berre i løpet av få veker frå folk som ønskar seg ungfuglar/vaksne.  

Det skal reise nokre til om ikkje lenge, men det blir dei siste ungfuglane/vaksne som får reise i år.