26. jan, 2016

26 jan

Leone, som la egg i boligdelen og blei flytta i hekkebur i lag med Tareq, la til saman 4 egg. Det siste la ho den 18 januar. 

Ved lysing i dag, er det overhode ikkje antydning til at egga er befrukta, 7 dagar etter det siste egget blei lagt. Det blir å ta dei ut av hekkeburet å kaste egga om få dagar. Får håpe at ho ikkje finn på å legge egg igjen i boligdelen, men heller kviler og bygg seg opp til hausten igjen.