Sommar

11. jun, 2019

Det er sommar, sjølv om temperaturar ikkje er heilt einig i det. 

Men, det er lyst heile døgnet, sol, regn, sol og meir regn. Ikkje så varmt. Fuglane stortrives og dei fleste er no i hekkemodus. Som naturlig er når dei stort sett lever ute året rundt. 

I Australia hekkar dei når det er regntid og frodig. Tilgong på ulike grøne vekster, frø, bark osv, er stor og luftfuktigheita er høg. Om det ikkje er det samme haer, kan vi kanskje dra litt parallellar?

Eg har hatt ein del diskusjonar med meg sjølv. Skal eg snu om på heile hekkesesongen å la den starte no og heller ha hekkepause vinterstid? 

På pluss-sida er at hekkemoduset er der det skal ver i forhold til årstid.  Tilgongen på variert grøn kost er mykje større no enn på vinterstid. ( sjølv om eg kjøper grønnsaker til dei om vinteren) Det er ganske mange timar kvar veke som går med på å halde reint. Om vinteren, er det kaldt og eg er ganske avhengig av veret når eg må ut med ting å spyle, vaske og tørke. Det må eg kvar veke. Tidlig sommar til seinhaustes, er det med reingjering lettare. 

Utstillingsmessig er det litt pø om pø. Om eg startar runde nr 1 no, vil dei evt. bli derby neste år, men kull nr 2 vil få dei nye ringane å gå under ungfugl. 

Vi har ikkje lagt nokon store planar for sommaren der vi blir vekke ei eke eller to. Kun litt småturar, så kanskje skal eg rett og slett berre teste ut dette i år å sjå kva erfaring eg gjer meg i staden for å starte hekkinga om hausten? 

Oppsummert akkurat i år, ser det ut som at oppstart no er på pluss-sida....

 

 

30. apr, 2019

Det er lenge sidan eg har hatt tid å bruke denne sida og eg har vurdert å legge den ned. Det er så mykje eg skulle ha oppdatert, men eg rekk det ikkje og ikkje ser det ut som det blir betre tid framover heller. 

No er det oppkøyring til Ungfuglskuet + alle dei andre skal ha stell og ettersyn. Innan NUK er dette også ei periode der eg har ein del å gjer.

Det er ikkje mange par på hekkerommet, men hos det eine paret ventar eg klekking av første egget den 5 mai. 

Det har vore ein veldig trøblete hekkesesong. Fleire hoer har ete egga sine. Eine hoa som er i hekk no, gjekk av egga sine når ho hadde lagt 5 egg. Ei anna går ut av kassa og sett seg på pinnen når egga skal leggast. Det ligg såpass mykje arbeid i å ha fuglar i hekk og eg blir litt lei. 

Våren er også ei tid der eg sorterar fugl. Kven er viktig for meg å behalde vidare? Kven kan eg la gå vidare? 

Heilt i mål er eg ikkje endå, men eg er ikkje så langt unna. 

Utevolieret har fått ein sårt tiltrengt opp-puss no når det har vore så fint ver. Det blir slitt etter nokre år av ver og vind, men no er alt ute nybeisa og nettingen har også blitt måla svart. Det blei så mykje finare!

 

 

 

 

12. des, 2018

Tida flyg! 

Ungane eg hadde inne til handoppmating er for lengst sjølvstendig. 

Guten greidde seg sjølv når han var 5 veker. Då tok han også sin første flygetur.

Omtrent samtidig, døde fuglen til dattra mi. Amarillo, som han heitte, var ingen ungfugl, men han var veldig tillitsfull å flink å prate og det var sorg i heimen. 

Eg såg noko hos guten som eg handmata og dattra mi fekk han. Det trur eg var eit rett valg. Desse to har kjemien med kvarandre og Gizmo, som fuglen heiter, er veldig tillitsfull og har allereie starta å lage lydar som ikkje har med vanleg undulatkvitring å gjer. 

Jenta var litt seinare med å greie seg sjølv. Ho var 6 veker når eg slutta å gi henne mat. Det har berre blitt til at ho er her på stua. Ho er ei jente med temperament! Aller helst vil ho ver ute av buret heile dagen. ( noko eg kan forstå). Ventar eg for lenge, bit ho meg. Skikkelig. Og ho skal ver med på alt og eg må passe på som ein smed. Absolutt alt eg gjer, skal utforskast og helst skal ho sitte på brillene. 

Ellers er det ganske stille på hekkerommet. Eg har kun 4 ungar i kassene no. 3 australske og ein etter uttillingsfuglar. 

Nokre heilt nye par er sett i hekk no. Det er ungfuglar utan erfaring. Så får eg sjå kor det går.

"Fristen" i anførselsteikn! med tanke på Ungfuglskue i mai er ute. Men, eg har veldig lyst å delta på NM i Drammen i oktober neste år. Og, det er slettes ikkje for seint. 

 

 

26. okt, 2018
Snart 4 veker.

Ungane er blitt mata i ei veke og det går veldig bra. Jobb er det, ingen tvil om det, men det er noko ein må ta høgde for når ein held på med levande vesen. Alternativet var heilt skamferte ungar.
Napping av dun er ein ting. Napping av fjør er noko heilt anna.
Guten, den mørkaste, ligg an til å få ein ny heim om nokre veker.
Ein familie som har tre fuglar herifrå frå før av, er på utkikk etter ein til. Eg veit utan tvil i mi sjel om at der vil han få det veldig bra. Men, først skal dei i mål, og det tek nokre veker til.

Trykker du på tittelen *snart 4 veker*, kjem du inn på videoen av ungane.

19. okt, 2018

Å handoppmate ungar utan det står om å redde liv, er eg sterkt i mot og eg blir provosert når folk gjer det for å kunne selge "tamme" ungar. 

Foreldremata ungar er det aller beste for ungane og vi har absolutt ikkje noko å vinne på å handmate ungar for at dei skal bli såkalla *tamme*. 

Så skjer det at det står om liv og vi kan gjer eit valg. 

Det har eg vore ute for ein gong før. Der var det mor som skamferte ungane. Det viste seg at far ikkje tok over foreldrerolla og ungane var i ferd med å dø av svolt. Då greip eg inn. 

Dette skjer ikkje ofte. Heldigvis. 

No står eg der igjen.

For første gong har eg opplevd at far også drog ut fjørene til ungane. Ikkje berre duna. Det skjedde fort. Eg turte ikkje sette natta til i og med ungane blødde både på hovud og vingar og tok dei inn. 

Dei minste ungane omplasserte eg i andre kasser, men det var ikkje plass til alle. Dermed har eg no to ungar inne på stua som skal ha mat kvar tredje time frå ca 06.30 om morgonen til 23.30 tida. 

Det er overhode ingen ønskesituasjon og eg blir veldig låst. Heldigvis er ungane svært flinke å ete. 

No er dei ca 3 veker og eg må i allefall rekne med å måtte mate dei i 4 veker til. 

Handmating gjer vi i ein nødsituasjon for å berge liv. Ikkje fordi folk ikkje tek den lille jobben det er å skape eit tillitsforhold med å trygge fuglen.