34 dagar. No vil han ikkje forandre seg noko særlig, før han kjem i si første felling ved ca 3-4 månadars alder.
Han får fortsatt litt mat med far sin og i går prøvde han vingane sine for første gong. Om 8-10 dagar, er han klar for å flytte. :-)