9 dagar. Når den var 7 dagar, fekk eg bekrefta at den er opalin og her viser det endå betre. Eg utelukkar ikkje at den også har bleikingsgen. eg synes eg ser noko på fargesjatteringa på vingane, som kan tyde på bleikingsgen, men sikker kan eg ikkje ver før den bikkar eit par veker.