6 dagar. I denne alderen kan ein sjå dei første teikna på mutasjon. Det er ser her, er at den ligg an til opalin. Om den har evt. tilleggsgen, greier eg ikkje å sjå endå.