Her er den blitt 1 dag. det er ikkje lett å sjå, men den har vokse ein del på dette døgnet.