Egget nærmast er tre dagar. Her ser vi tydelig at det er befrukta.