Fotoalbum

All fuglane mine har namn, noko som eg synes er veldig greit og for meg hjelp det også på å holde oversikten. 

Det er ikkje så veldig mange australske eg har igjen no, men nokre få par har eg, og eg synes det er veldig greit å ha både dei og utstillingsundulatane. 🙂

 

22 juni 17

Litt fleire fuglar har flytta. Noko som har vore avtalt lenge, men pga avstandar, har eg venta til det klaffa å møtast. Litt fleire enn eg hadde tenkt, har også kome til.

 

29 juli 17. Det har vore veldig stor pågang etter vaksne fuglar. Etter å ha teld å fingrane, mange gongar, har nokre til reist og nokre er reservert. 

Ingen fleire vaksne blir seld på denne sida av året. Dei eg har no, treng eg vidare. :-)

Eg har prøvd å gitt alle fuglane mine namn, men no slit eg. Virkelig!! Så får eg sjå etterkvart om fantasien kan gi meg nokre namn som passar på dei ulike og om eg greier å huske dei. Å holde greie på alle namna er ikkje like lett alltid. 🙂